Інформація, пов’язана з виконанням умов договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві не є конфіденційною

Інформація, пов’язана з виконанням умов договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві, що здійснюється за рахунок земель комунальної власності та бюджетних коштів, не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі умовами жодного договору та підлягає наданню на запит, оскільки доступ до такої інформації вже санкціонований законом і не потребує згоди сторін, які підписали умови такого договору.

 

18 липня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу у справі № 554/11837/14-а за позовом особи до Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради, начальника Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради про визнання протиправними їх дій щодо ненадання доступу до інформації згідно з запитом та зобов’язання надати інформацію на запит.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та визнав протиправними дії Управління в особі його начальника, що виявилися у відмові надати особі відповідно до її інформаційного запиту копію договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві діагностичного центру з обмеженням інформації, що пов’язана з виконанням умов договору, та надати особі протягом п’яти робочих днів копію такого договору з обмеженням інформації, що пов’язана з виконанням умов даного договору. В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Правовий висновок Верховного Суду за результатами розгляду зазначеної адміністративної справи полягає в такому.

Суд зазначає, що можливість віднесення інформації до конфіденційної, таємної чи службової не слід розуміти як єдину достатню підставу для обмеження доступу до конкретної інформації, що містить ознаки будь-якого із названих видів інформації.

Запровадження обмеження доступу до конкретної інформації за результатами розгляду запиту на інформацію допускається лише за умови застосування вимог пунктів 1–3 частини другої статі 6 Закону України № 2939-VI. Ці вимоги називають «трискладовим тестом», який повинна пройти публічна інформація для визначення її відкритою чи обмеженою. За умови додержання сукупності всіх трьох підстав може бути обмежено доступ до інформації (постанова пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»).

Суд звертає увагу на те, що положення частини другої статті 6 Закону України № 2939-VI передбачають вимоги до обмеження доступу до інформації, а не підстави для надання такого доступу. Такий підхід ґрунтується на тому, що статтею 1 цього Закону закріплена презумпція відкритості публічної інформації, доступ до якої може бути обмеженою лише у разі, якщо розпорядник інформації обґрунтує це на підставі «трискладового тесту». Отже, тягар доведення того, що доступ до інформації може бути обмежений, покладається на розпорядника публічної інформації.

Таким чином, відмова у наданні інформації є обґрунтованою у разі, якщо розпорядник в листі вказує, якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини.

Відповідно до витягу з договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві від 6 лютого 2013 року № 04-ЮР/13, відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 «Особливі умови» сторони домовились, що інформація, пов’язана з виконанням умов даного договору є конфіденційною і у будь-якому випадку може бути розголошена лише за спільною згодою сторін або за рішенням суду.

Між тим, договір про інвестиційну (пайову) участь у будівництві укладений Управлінням на виконання рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 23 травня 2012 року № 83 містить інформацію щодо розпорядження нерухомим комунальним майном – землею, у тому числі умови отримання цього майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали це майно, оскільки будівництво діагностичного центру у місті Полтаві буде здійснюватися за рахунок земель комунальної власності житлового чи громадського призначення, що не перебувають у приватній чи державній власності, а також за рахунок бюджетних коштів.

За змістом статей 7, 13 Закону України № 2939-VI не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Вказана інформація може бути обмежена у доступі лише при дотриманні вимог, визначених частиною другою статті 6 Закону України № 2939-VI.

Таким чином, інформація, пов’язана з виконанням умов договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві, що здійснюється за рахунок земель комунальної власності та бюджетних коштів не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі умовами жодного договору та підлягає наданню на запит, оскільки доступ до такої інформації вже санкціонований законом і не потребує згоди сторін, які підписали умови такого договору.

З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідач протиправно відмовив позивачу у наданні запитуваної інформації, водночас суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про наявність в договорі про інвестиційну (пайову) участь у будівництві інформації з обмеженим доступом, у зв’язку з чим зобов’язав відповідача надати інвестиційний договір лише щодо інформації, доступ до якої необмежений.

 

Відповідна правова позиція викладена у постанові КАС у складі Верховного Суду від 18 липня 2019 року у справі № 554/11837/14-а (провадження № К/9901/1256/18).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Це також цікаво