Правонаступництво визначається з моменту створення нової юридичної особи, а не з моменту підписання передавального акту чи ліквідації правопопередника

Велика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Верховного Суду України та Верховного Суду щодо правонаступництва АТ «Укрзалізниця» стосовно ДП «Донецька залізниця», визначивши, що АТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав та обов’язків ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ «Укрзалізниця» (21 жовтня 2015 року)

 

16 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» на рішення Господарського суду міста Києва від 16 травня 2017 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04 березня 2019 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» до Акціонерного товариства «Українська залізниця», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Державного підприємства «Донецька залізниця», про стягнення 70 274 946,74 грн, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ДП «Донецька залізниця» здійснювало господарську діяльність з постачання електроенергії на території України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – тимчасово неконтрольована територія України).

ПАТ «Донбасенерго» в особі структурної одиниці – Старобешівської теплової електростанції (далі – Старобешівська ТЕС), розташованої у м. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, здійснює діяльність з виробництва та продажу електричної енергії на тимчасово неконтрольованій території України.

Постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» (в редакції, яка діяла у спірний період, далі – постанова КМУ № 263) встановлено, що <…> Виробники електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, здійснюють продаж виробленої ними електричної енергії енергопостачальникам, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та/або споживачам електричної енергії на неконтрольованій території, та/або іншим суб’єктам господарювання, розташованим на неконтрольованій території, відповідно до умов багатостороннього договору.

На виконання цієї постанови позивачем разом з іншими підприємствами електроенергетики, які здійснюють діяльність на неконтрольованій території, 11 червня 2015 року укладено Багатосторонній договір <…>.

20 жовтня 2015 року між ПАТ «Донбасенерго» (виробник) та ДП «Донецька залізниця» (постачальник) укладено Двосторонній договір за умовами якого, зокрема: виробник зобов’язався продавати постачальнику електричну енергію, вироблену на Старобешівській ТЕС (пункт 1.1 договору) <…>, розрахунок за електроенергію здійснюється в грошовій (готівковій або безготівковій) формі або в інших формах, не заборонених законодавством, відповідно до умов Багатостороннього договору між учасниками ринку електричної енергії, за рахунок коштів, зібраних від споживачів, та відповідно до алгоритму розподілу грошових коштів (пункт 5.2 договору) <…>.

Відповідно до наданих фізичних балансів електроенергії на неконтрольованій території ПАТ «Донбасенерго» в період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року здійснило відпуск електроенергії, виробленої Старобешівською ТЕС, на непідконтрольній території

20 жовтня 2015 року здійснено державну реєстрацію АТ «Укрзалізниця». Згідно із Законом України від 23 лютого 2012 року № 4442-VI «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі – Закон про особливості утворення Укрзалізниці) та статутом АТ «Укрзалізниця», затвердженим постановою КМУ № 735 від 02 вересня 2015 року «Питання акціонерного товариства «Укрзалізниця» (далі – постанова КМУ № 735), АТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, серед яких ДП «Донецька залізниця».

Листом від 27 березня 2017 року позивач направив АТ «Укрзалізниця» вимогу про підписання актів приймання-передачі електроенергії у вказаному періоді та оплату її вартості, яка залишена відповідачем без задоволення.

Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позову, стверджуючи про відсутність правонаступництва АТ «Укрзалізниця» стосовно ДП «Донецька залізниця».

ОЦІНКА СУДУ

Щодо правонаступництва

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 37 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (в редакції, яка діяла на дату реєстрації АТ «Укрзалізниця») злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Державну реєстрацію АТ «Укрзалізниця» здійснено 21 жовтня 2015 року. Згідно зі статутом, затвердженим постановою КМУ № 735, АТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, серед яких ДП «Донецька залізниця». Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

При реорганізації юридичної особи відбувається універсальне правонаступництво, за якого все майно особи як сукупність прав та обов’язків, які їй належать, переходить до правонаступника чи правонаступників, при цьому в цій сукупності переходять усі окремі права та обов’язки, які належали на момент правонаступництва правопопереднику незалежно від їх виявлення на той момент.

У процедурі реорганізації підприємств залізничного транспорту у формі злиття все майно, права та обов’язки державних підприємств, які припиняються, переходять до правонаступника – АТ «Укрзалізниця». Держава не має права вилучити якусь частину майна, зокрема ту, що знаходиться на неконтрольованій території, і не передати її (частину) правонаступнику.

Щодо змісту передавального акта

Аналіз статті 107 ЦК України свідчить, що лише при припиненні суб’єкта господарювання шляхом поділу в розподільчому балансі визначається правонаступництво. Внаслідок же злиття, приєднання або перетворення правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов’язків при таких видах реорганізації неможливий.

Відсутність у передавальному акті ДП «Донецька залізниця» від 05 серпня 2015 року певного майна чи зобов’язань не свідчить про те, що відповідач не став правонаступником за ними, оскільки АТ «Укрзалізниця» як єдиним правонаступником прийнято усе майно та усі зобов’язання підприємств, які припиняються шляхом злиття.

Щодо дати правонаступництва

Передавальний акт складено 05 серпня 2015 року, державну реєстрацію АТ «Укрзалізниця» здійснено 21 жовтня 2015 року, однак припинення ДП «Донецька залізниця» не зареєстровано.

Враховуючи, що відповідно до частини шостої статті 2 Закону про особливості утворення Укрзалізниці товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, правонаступництво не пов’язується з державною реєстрацією припинення підприємства залізничного транспорту, а кредиторам не надавалося право вимагати дострокового виконання вимог у порядку, передбаченому статтею 107 ЦК України, тобто всі їхні вимоги перейшли в повному обсязі до АТ «Укрзалізниця», датою виникнення універсального правонаступництва АТ «Укрзалізниця» щодо підприємств залізничної галузі, які припиняються шляхом злиття, слід вважати дату його державної реєстрації – 21 жовтня 2015 року, з якої воно є правонаступником ДП «Донецька залізниця».

Ураховуючи вищевикладене Велика Палата Верховного Суду вважає, що АТ «Укрзалізниця» є правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ «Укрзалізниця».

Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відступити від висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у раніше ухвалених рішеннях Верховного Суду України, а саме: у постановах від 08 лютого 2017 року у справах № 910/10474/16 (провадження № 3-1586гс16) та № 910/5096/16 (провадження №31417гс16), від 22 лютого 2017 року у справах № 910/11196/16, № 910/9323/16, № 910/8349/16, № 910/8325/16, від 15 березня 2017 року у справах № 910/5100/16, № 910/7780/16, № 910/7771/16, № 910/5095/16, № 910/8080/16, № 910/6426/16, від 19 квітня 2017 року у справі № 905/1690/16 (провадження № 3-306 гс 17/21), від 21 червня 2017 року у справі № 905/1775/15, від 05 липня 2017 року у справі № 905/1625/16, а також від висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у раніше ухвалених рішеннях Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду під час вирішення спорів у подібних правовідносинах, зокрема у постановах від 14 лютого 2018 року у справі № 910/23138/16, від 19 квітня 2018 року у справі № 910/653/17, від 02 травня 2018 року у справі № 905/1247/16, та висновків Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, викладених у постановах від 06 червня 2018 року у справі № 219/10025/15-ц, від 05 грудня 2018 року у справі № 236/2729/17, від 20 лютого 2019 року у справі № 242/4687/17, від 18 вересня 2019 року у справі № 220/310/18, від 31 жовтня 2019 року у справі № 728/1128/18, від 09 грудня 2019 року у справі № 2-920/11 та від 22 квітня 2020 року у справі № 236/3323/18.

Відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 16 червня 2020 року у справі № 910/5953/17

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Це також цікаво