Зразок позовної заяви про стягнення аліментів

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів

“Свіжий” зразок позовної заяви про стягнення аліментів з урахуванням нових вимог ЦПК

Голосіївський районний суд міста Києва

03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

Позивач:

ПІБ

РНОКПП 00000000000

Адреса позивача

номер телефону 000 0000000

адреса електронної пошти відсутня

Відповідач:

ПІБ

РНОКПП 0000000000

Адреса відповідача

номер телефону невідомий

адреса електронної пошти невідома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від __________ року у справі № 752/________ (провадження № _________), за позовом СТОРОНА шлюб між СТОРОНА та СТОРОНА2, укладений ________ року Відділом реєстрації актів цивільного стану по місту ___________ області за актовим записом № _____, розірвано. Рішення не оскаржувалося та набрало законної сили.

Як встановлено рішенням у справі № 752/_________ від шлюбу сторони мають двох дітей: сина ПІБ ДАТА року народження та сина ПІБ ДАТА року народження.

Діти проживають разом зі мною, що підтверджується актом № 00 від ________ який засвідчено _____________ та актом про обстеження умов проживання від _____________ року затвердженим Начальником служби у справі дітей та молоді _______________ РДА у м. Києві.

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з моменту винесення рішення у справі № 752/______ не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Діти знаходяться на повному утриманні батька. Відповідач, в свою чергу, належним чином не допомагає у вихованні та натуральному забезпеченні дітей. Що свідчить про ухилення Відповідачем від своїх прямих обов’язків.

Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

У відповідності до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір аліментів, що підлягає стягненню може бути визначено як у частці від заробітку (доходу) (ст. 183 СК України) так і в твердій у твердій грошовій сумі (ст. 184 СК України).

За наявною у мене інформацією Відповідач працює у Товаристві з обмеженою відповідальністю “НАЗВА”, (ідентифікаційний код юридичної особи 000000, місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА), однак про обійману посаду та розмір заробітку Відповідача мені не відомо. Враховуючи, що Відповідач працює та отримує заробітну плату (дохід) розмір аліментів з урахуванням ст. 183 СК України має бути встановлений у розмірі не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину. Таким чином, розмір аліментів на ПІБ має бути встановлений у сумі 22180 гривень, а на ПІБ  – 22180 гривень.

У випадку неотримання Відповідачем заробітної плати (доходу), суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період. Відповідно до ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” прожитковий мінімум на одну дитину віком до 6 років: з 1 січня 2020 року становить 1779 гривень, а віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року становить 2218 гривень. Таким чином, розмір аліментів на ПІБ має бути встановлений у сумі 2218 гривень, а на ПІБ – 2218 гривень на місяць.

Окрім того, відповідно до ст. 191 СК України, суд вправі присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років.

Враховуючи, що з дати винесення рішення у справі № 752/___________, а саме з _________ року Відповідач ухиляється від сплати аліментів, аліменти з Відповідача мають бути присуджені з _________ року.

За наявною у мене інформацією Відповідач інших осіб на утриманні не має, вона працездатна, отримує дохід, має нерухоме майно, її стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю, що вона може сплачувати аліменти.

Прошу також суд врахувати, що стан здоров’я Бабенка Павла Олександровича та Бабенка Артема Олександровича негативний, вони хворіли та хворіють, що підтверджується доданими до цього позову довідками та виписками з лікарських установ. Всі витрати на лікування понесені особисто Позивачем, Відповідач ніяк і ніяким чином не компенсувала такі витрати.

Відповідно до ст. 5 Протоколу N 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97 року) кожен з подружжя у відносинах між собою і в їхніх відносинах зі своїми дітьми користується рівними правами та обов’язками цивільного характеру, що виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та у випадку його розірвання. Ця стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, що є необхідними в інтересах дітей.

Відповідно до принципу N 4 Декларації прав дитини дитині має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальний догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її батькові. Дитині має належати право на належне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Згідно зі ст. 27 Конвенції про права дитини, прийнятої 44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 20.11.89 р., батько або (і) інші особи, що виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здатностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору, окрім заходів щодо одержання аліментів з Відповідача, не проводилися.

Відповідно до п.7 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у Відповідача та ТОВ “_____________” перебувають оригінали доказів працевлаштування Відповідача та докази розміру отримання Відповідачем заробітної плати, які не можуть бути додані мною до цієї позовної заяви, а тому мають бути витребувані судом.

Відповідно до п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На виконання ч. 4 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що на підставі п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір» я звільняюся від сплати судового збору.

На підставі викладеного та у відповідності до ст. ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ст. 174, 175 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

Стягнути з СТОРОНА, _________ року народження РНОКПП 00000000, на користь СТОРОНА, _______ року народження, РНОКПП 00000000, аліменти на утримання неповнолітніх синів ПІБ ________ року народження та ПІБ ____________ року народження, у розмірі визначеному чинним законодавством України.

Додатки:

  1. Копія рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від ___________ року у справі № 752/______ (провадження № ____________).

  2. Копія свідоцтва про народження.

  3. Копія акту від ______ № _______ засвідченого Начальником __________.

  4. Копія акту про обстеження умов проживання від __________ року затвердженого Начальником служби у справі дітей та молоді _________________ РДА у м. Києві.

  5. Копії медичних виписок.

  6. Копія паспорту Позивача.

  7. Копія облікової картки платника податків Позивача.

  8. Копія позовної заяви разом з доданими документами для Відповідача.

ДАТА                                ПІДПИС                                                     ПІБ Позивача

Потрібна індивідуальна позовна заява за цим зразком?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *